درباره ما

درباره ما

هولدینگ بوتان

گروه بوتان در سال 1331 تاسیس شد و از آن زمان به طور مداوم توسعه داشته است.
امروز، هولدینگ بوتان شامل یک گروه پویا و متنوع، موفق در کسب و کار در بخش های مختلف از جمله تولید، لجستیک، توزیع و انرژی است

ارزش های ما

ارزش های ما نشانگر شیوه کسب و کار ماست

این ارزش ها، راهنمای ما برای کسب درآمد، مدیریت و رشد، و نحوه برخورد ما با همکاران، کارکنان، مشتریان، تامین کنندگان و جوامع است. ما با این ارزش ها زندگی می کنیم:

  • صداقت و پاسخگویی
  • توانمندسازی و اثربخشی
  • یادگیری و همکاری
  • احترام و روابط برد-برد
  • جامعه و حمایت از آن

تاریخچه

آنچه امروز هستیم، مسیری است که از سال 1331 آغاز کرده بودیم

آخرین اخبار

اخبار شرکت های ما را دنبال کنید

خانواده شرکت های ما

ما در صنایعی که حضور داریم، رهبر بازار ملی هستیم